ISTORIJAT
Website Design by Sitografts | 037.716.130 |
Rajica Topalović
Branko Topalović
Rajica Topalović

     " Imajte puno ubedjenje da je naše
mlinsko kamenje najbolje na svetu i da
najbolji uspeh daje, jer mi ga sami izra-
djujemo sa svojim mladjima.

     U četrdesetogodišnjem radu postig-
nut je vrhunac tehničke izrade mlinskog
kamenja.

     Pa zato je naše mlinsko kamenje od-
nelo pobedu na svetskim utakmicama u
radu i kvalitetu.

     Za meljave kukuruza, ječma, pšenice,
raži, kafe, gledo, farbe, soli, paprike it.d.

     Svaki onaj mlin, koji nema lično naše
kamenje, taj naglo opada. Hrdjav kamen
smrt mlinu ! Naš kamen, bogatstvo mlinu ! "

...Tako se govorilo 1875.god.,
naši mlinovi melju i danas.
Tradicija porodice Topalović
kvalitet obrade kvarcnog kamena,
garancija za treći milenijum...

blog graphics
English
Deutschland
Srpski
Russian
Untitled
Za asortiman, kvalitet i dizajn
proizvoda iz svog proizvodnog
programa "RAICA TOPALOVIĆ I SIN"
je dobitnik zlatnih medalja i pehara.